Privacy Policy

Dit is de website van Dogs & Drinks vzw. Het postadres en ondernemingsadres is Godshuizenlaan 33, 9000 Gent, België.

 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 0696.807.319. Ons BTW-nummer is 0696.807.319

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

 

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u ons contacteren

 

    Per e-mail: [email protected]

    Per telefoon: 0498 29 63 28

    Per brief: Godshuizenlaan 33, 9000 Gent, België

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze onderneming, kunt u ons contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt of aanverwante informatie, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

 

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal onze onderneming u alleen telefonisch contacteren als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

 

Onze onderneming kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Persoonsgegevens die wij opslaan kunt u terugvinden in uw klantaccount op onze website. Als u deze gegevens wilt laten verwijderen dan kan dat door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, contacteer dan onze onderneming zelf, op het hierboven vermelde adres.

 

Persoonlijke gegevens

Dogs & Drings vzw respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Privacy, veiligheid, discretie en volledige klanttevredenheid zijn de sleutelbegrippen waar Dogs & Drinks voor staat. De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw persoonlijke gegevens zullen wij nooit en te nimmer aan derden verstrekken.

 

Klantenaccount

De gegevens in uw account kunt u te allen tijde inzien en/of wijzigen. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van uw account, dan kunt u onze klantendienst contacteren en zullen wij uw account deactiveren en uw gegevens wissen.

 

ENKEL VOOR WEBSITE Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het versturen van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven als u hier toestemming voor heeft gegeven. U kunt op twee manieren toestemming geven: door in de footer van onze website uw e-mailadres in te vullen en op “inschrijven” te klikken of door tijdens het bestellen het vakje voor de nieuwsbrief aan te vinken. Na het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres vertrouwelijk verwerkt en niet aan derden verstrekt. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link “afmelden” onderaan iedere nieuwsbrief. Mocht u problemen ondervinden bij het uitschrijven, dan kunt u een bericht sturen naar [email protected]Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Indien u nog vragen heeft met betrekking tot onze Privacy Policy, contacteer dan onze klantendienst.

 

Versienummer: 1.0 - Laatst gewijzigd op 14-04-2020.

Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door te klikken op een link op deze pagina geeft u ons toestemming om cookies in te stellen. Woef! Manage cookies